Gyermek és serdülő

Terápia

A kezdeti lépések

A bejelentkezést követően kerül sor az első találkozásra. Gyermekek esetén az első beszélgetés a szülővel/szülőkkel történik, egyelőre még a gyermek bevonása nélkül. Így szabadabb lehetőség nyílik a gyermekkel kapcsolatos problémák, aggodalmak átbeszélésére, a gyermek fejlődéstörténetének megismerésére. Kamaszok esetében az első találkozás általában már az ő bevonásukkal történik, hiszen a terápiában való részvételhez elengedhetetlen a beleegyezésük és motivációjuk. Előfordul, hogy a kamaszok számára kényelmesebb, ha a szülők jelenléte nélkül oszthatják meg a nehézségeiket a szakemberrel. Ilyen esetben, ha ebbe a szülők is beleegyeznek, az első találkozás a kamasz gyermekkel történik, és ezt követi a szülőkkel való beszélgetés.

Az első találkozást egy 4-5 alkalomból álló diagnosztikus szakasz követi. Ezeken az alkalmakon a gyermek önállóan vesz részt. A négyszemközti helyzet megengedi az egymással való megismerkedést, a gyermek viselkedésének, játékának megfigyelését, rajzos, játékos tesztek felvételét, melyek segítségével képet kaphatunk a gyermek érzelmi világáról, kapcsolatáról az őt körülvevő környezettel. A diagnosztikus szakaszt egy újabb találkozás követi a szülőkkel, ahol átbeszéljük az előző alkalmak tapasztalatait, meglátásait és megegyezünk a további munka szükségességét, illetve formáját illetően.

A terápia sajátosságai

A gyermekekkel folytatott terápiának számos sajátossága van, melyek alapvetően meghatározzák, hogy mi történik a terápiás alkalmak során. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermekek, életkoruknál fogva, még nem rendelkeznek azokkal a készségekkel, melyek a verbális terápiához szükségesek. Saját nyelvük van, ez pedig a játék, szerepjáték, alkotás, mese. Ezeken keresztül tudnak felszínre kerülni feszültségeik, szorongásaik, és ezeken keresztül tud a gyermekpszichológus reagálni, válaszolni. Bár az életkor előrehaladtával a verbalitás egyre inkább előtérbe kerül a terápia során, bizonyos helyzetekben ugyanolyan fontos marad a nonverbális kifejezésre való lehetőség.

A gyermekterápia másik fontos sajátossága, hogy a gyermeket sosem mint önálló egyént szemléli és kezeli, hanem családjának elválaszthatatlan részeként. A gyermek ezer érzelmi szállal kötődik a szüleihez, a szülő pedig saját gyermekének legjobb ismerője. Éppen ezért a gyermekkel való egyéni üléseket gyakran követik szülőkonzultációs alkalmak, ahol a szülőkkel közösen próbáljuk megtalálni a gyermek problémáinak, tüneteinek okát, és közösen keressük ezek megoldását is. Akár olyan alkalmak is előfordulhatnak, melyeken a szülő is részt vesz a gyermekkel együtt. Kamaszok esetében különösen fontos lehet, hogy a szülőkonzultációs alkalmakra az ő beleegyezésükkel, esetenként részvételükkel kerülhet sor.

Call Now Button